Wat is en doet de stichting?

Go Your Own Way is een zelfstandige stichting die nauw verbonden is met de ISK-afdeling van het Da Vinci college in Leiden, echter zonder formele binding. De stichting is opgericht door enkele docenten van de ISK.
De ISK (internationale schakelklas) geeft les aan leerlingen die pas kort in Nederland verblijven en van wie, gezien hun schoolhistorie en beheersing van het Nederlands, nog niet duidelijk is welk schooltype voor hen het beste is. Veel leerlingen komen uit oorlogsgebieden.
De stichting Go Your Own Way helpt ISK-leerlingen, buiten de schooluren om, kennis te maken met andere aspecten van de Nederlandse samenleving.

De belangrijkste activiteit van de stichting is het verzorgen van een Zomerschool.

Image

Over de stichting

De missie van stichting Go Your Own Way is het, op vrijwillige basis en buiten de directe schooltijden om, bieden van extra activiteiten aan de leerlingen om hen te ondersteunen bij een succesvolle aansluiting in de Nederlandse samenleving.
Op onze ISK zitten leerlingen uit meer dan 30 verschillende landen. Vluchtelingen uit met name Syrië en Eritrea vormen momenteel qua leerlingenaantal de grootste twee groepen binnen de school. Zowel het doel van onze school als onze stichting is de kinderen te helpen en te begeleiden in het vinden van een mooie toekomst in Nederland, om zo hun eigen weg te kunnen gaan.
De activiteiten van de stichting worden deels gedaan door docenten van de ISK buiten de reguliere werkzaamheden op school omdat zij iets extra's willen betekenen voor de bijzondere doelgroep.

De statuten van de stichting vormen niets anders dan een formeel document. Het is als pdf in te zien of te downloaden.

Is de stichting onderdeel van het Da Vinci collega?

Nee, Go Your Own Way is een zelfstandige stichting, die echter nauw verbonden is aan de ISK (internationale schakelklas) van het Da Vinci college. Oprichters en bestuurders van de stichting zijn docenten van de ISK, die dit werk geheel vrijwillig en onbezoldigd verrichten buiten de reguliere schooltijden om.

Wat doet de stichting?
Wie financiert de stichting?

Het bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting Go Your Own Way bestaat uit enkele docenten van de ISK, de internationale schakelklas van het Da Vinci college in Leiden. Formeel staat de stichting geheel los van zowel ISK als het Da Vinci college.

Het bestuur bestaat nu uit (vlnr op de foto) Inge Meulens, penningmeester, Astrid Guiking-Ruygrok, voorzitter en Mariëlla van Driel, secretaris.

 bestuur